O bezpieczeństwie na meczach piłkarskich prezes PZPN Zbigniew Boniek rozmawiał z Komendantem Głównym Policji  Markiem Działoszyńskim podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Kielcach. Dyskusja była elementem projektu pod tytułem "Bezpieczny Stadion", a udział w niej wzięli przedstawiciele PZPN, Ekstraklasy oraz Policji.

Roman Kołtoń: Środowisko kibicowskie nie godzi się na zakazy stadionowe, które obejmują zdarzenia pozastadionowe. Policja wnioskowała w trakcie dyskusji o nowelizację tej ustawy.

Marek Działoszyński: Chcielibyśmy, aby kluby, które organizują wyjazdy, mogły reagować stosując elementy wychowawcze, a nie restrykcyjne i policyjne. Od początku nam o to chodzi, aby dyscyplinować nieodpowiednio zachowujących się kibiców. Policja od początku chciała być w tej sprawie ostatecznością.

Czy Pan rozumie, że zamykanie stadionów nie jest odpowiednim sposobem działania i nie przynosi zamierzonych efektów?

Jeśli kluby i organizatorzy wzięli część odpowiedzialności za tworzenie bezpiecznego organizowania rozgrywek to również muszą akceptować pewne sankcje, które przypadają na organizatorów i niesfornych kibiców. Tylko o to w tym chodzi…

Cała rozmowa z Komendantem Głównym Policji w załączonym materiale wideo.