Poniżej oryginalna od(s)powiedź Piotra Małachowskiego w wersji pisanej. W materiale wideo wicemistrz olimpijski z Pekinu tłumaczy i znacząco rozszerza swoje odpowiedzi.