Dlaczego podjęto taką decyzję? To następstwo wydarzeń, o których media poinformowały we wrześniu. W trakcie zajęć Szkoły Trenerów zniszczono samochód Patryka Rachwała, który jako winnych wskazał swoich byłych kolegów z GKS-u Bełchatów. Poszło o zatarg z czasów ich wspólnej gry w tym klubie.

 

Bonin: Stać nas na pierwszą ósemkę

 

Komunikat Szkoły Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej:

 

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że Dyrektor Szkoły Trenerów PZPN Stefan Majewski podjął decyzję o usunięciu z kursu trenerskiego „UEFA B+A” ze skutkiem natychmiastowym słuchaczy kursu Bartosza Ślusarskiego, Grzegorza Barana oraz Szymona Sawalę, którzy na początku września br. brali udział w incydencie mającym miejsce w trakcie kursu trenerskiego w Białej Podlaskiej.

 

Decyzja została podjęta na podstawie § 8 ust. 2 w zw. z § 8 ust. 1 pkt a) i d) Regulaminu Szkoły Trenerów PZPN, stanowiącego integralną część umowy zawieranej z każdym uczestnikiem kursu trenerskiego. Kursanci dopuścili się rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, co godzi w wizerunek PZPN jako podmiotu prowadzącego Szkołę Trenerów. Ponadto tak nagannego moralnie czynu nie powinni się przede wszystkim dopuszczać kandydaci na trenerów mający w przyszłości mają pracować m.in. z młodzieżą.

 

Dyrektor Szkoły Trenerów PZPN zdecydował również o potrąceniu części opłaty wpisowej uiszczonej przez zainteresowane osoby.

 

Dodatkowo Komisja Techniczna PZPN z uwagi na naruszenie norm etyczno-moralnych w najbliższych latach nie będzie przyjmowała od wyżej wymienionych zawodników wniosków o ponowne przyjęcie na kurs trenerski.

 

Decyzja Dyrektora Szkoły Trenerów PZPN jest kolejną karą nałożoną na Bartosza Ślusarskiego, Grzegorza Barana i Szymona Sawalę. W ubiegłym tygodniu każdy z zawodników został ukarany przez Komisję Dyscyplinarną PZPN karą 8000 złotych.