Haslik to absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra z dziedziny finansów i bankowości. W swojej karierze był m.in. dyrektorem finansowym, piastował także funkcje członka oraz wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Obecnie jest Prezesem Małopolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Nowym Sączu oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Sądeckiej Infrastruktury Miejskiej.

 

– Ma poradzić sobie z finansami, natomiast o sprawy sportowe zadbają osoby dobrze poruszające się w tym temacie – powiedział prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak.

 

Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Paweł Baudra – wieloletni dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Nowym Sączu. Oprócz tego w jej skład wejdą Stanisław Bębenek – zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza, a  także Roman Porębski – audytor zewnętrzny Urzędu Miasta.