Cała rozmowa Marcina Lepy z Pawłem Zatorskim w załączonym materiale wideo.