Otrzymał 30 głosów pokonując dotychczasowego szefa związku Romana Derksa, któremu poparcia udzieliło 21 delegatów.

 

Mandat delegata na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze otrzymały 52 osoby.

 

Zgromadzeni udzielili absolutorium dotychczasowemu zarządowi oraz nakreślili kierunki działalności związku na najbliższą kadencję. Wybrali także zarząd składający się z siedmiu osób oraz czteroosobową Komisję Rewizyjną. Oba organy ukonstytuują się w najbliższych dniach.

 

Rafał Tataruch specjalizuje się w lekkiej atletyce, treningu sportowym i antropomotoryce.