Faza Grupowa UEFA EURO 2016

Grupa C

Niemcy EURO 2016
3
2
1
0
3
0
3
7
Polska EURO 2016
3
2
1
0
2
0
2
7
Irlandia Płn EURO 2016
3
1
0
2
2
2
0
3
Ukraina EURO 2016
3
0
0
3
0
5
-5
0
Niedziela, 12 czerwca 2016
Niedziela, 12 czerwca 2016
Czwartek, 16 czerwca 2016
Czwartek, 16 czerwca 2016
Wtorek, 21 czerwca 2016
Wtorek, 21 czerwca 2016