Mężczyźni nieco bardziej optymistycznie podchodzą do szans polskiej reprezentacji na EURO 2016 niż kobiety. Aż 57 procent z nich wierzy, że nasza reprezentacja co najmniej wyjdzie z fazy grupowej, podczas gdy w przypadku kobiet ten odsetek wynosi 51 procent. Kobiety też częściej deklarują, że nie mają zdania na ten temat, co może wynikać z mniejszego zainteresowania piłką nożna i rozgrywkami EURO.

Jak oceniasz szanse reprezentacji Polski w EURO 2016? (podział na płeć)

Patrząc na grupy wiekowe – najmniej ufne są respondenci osoby powyżej 35. roku życia, jednocześnie osoby najstarsze częściej wskazują, że nie mają na ten temat zdania. Co piąty respondent w wieku 15-24 lat wierzy, że polska reprezentacja ma szanse na półfinał lub finał.

 

Jak oceniasz szanse reprezentacji Polski w EURO 2016? (podział wg grup wiekowych)

 

 

Wśród grup, które najczęściej wybrały odpowiedź „Nie wiem/ trudno powiedzieć” znaleźli się mieszkańcy wsi oraz respondenci z wykształceniem podstawowym. Z kolei osoby z wyższym wykształceniem w najmniejszym stopniu wierzą w sukces polskiej reprezentacji – aż 38% z nich twierdzi, że Polska nie wyjdzie nawet z fazy grupowej.

 

Jak oceniasz szanse reprezentacji Polski w EURO 2016? (podział wg grup wykształcenia)

 

 

„Polacy są podzieleni w kwestiach szans polskiej reprezentacji na EURO 2016. Jest grupa osób, które wierzą, że tym razem Polska wyjdzie z fazy grupowej i zawalczy o więcej, jednak wiele osób nie wierzy w taki rozwój wypadków. Charakterystyczne jest to, że pełni wiary są ludzie młodsi” – komentuje Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Informacja o badaniu


Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (ankiety online na epanel.pl) w dniach 6-9.06.2016 na reprezentatywnej (ze względu na: płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania) grupie Polaków, N=931.