Stanowisko PGE Skry w sprawie meczu z Espadonem Szczecin (WIDEO)

Siatkówka

Zarząd KPS Skra Bełchatów S.A po przeanalizowaniu dokumentów meczowych i regulaminów rozgrywek siatkarskich mając na szczególnej uwadze zasady fair-play zaprezentował stanowisko Klubu w przedmiocie jednoczesnej obecności w tym samym czasie na boisku czterech Zawodników Obcokrajowych.

•    Bezsporne w niniejszej sprawie jest, że w końcowej fazie pierwszego seta na boisku, przy stanie 24:23 dla zespołu PGE Skry Bełchatów, doszło do zmian, w efekcie których na boisku znajdowało się dwóch Zawodników Krajowych i czterech Zawodników Obcokrajowych KPS Skra Bełchatów S.A.

•    Powyższy błąd w zmianach nie został dostrzeżony przez komisarza technicznego, kwalifikatora i sekretarza zawodów, którzy zgodnie z § 32 ust. 5 Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej zobowiązani są do sprawowania bieżącej kontroli nad przestrzeganiem wymogów związanych z minimalną liczbą Zawodników Krajowych.

•    Udział czterech zawodników obcokrajowych nie został także właściwe odnotowany w systemie elektronicznego protokołu meczowego z uwagi na istniejącą lukę systemu, nierejestrującą zmian zawodników grających na pozycji libero.

•    Niezależnie jednak od powyższego, pierwszy arbiter spotkania sędzia Andrzej Kuchna dostrzegł uchybienie popełnione przez KPS Skra Bełchatów S.A i zgodnie z treścią § 32 ust. 4 Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej zastosował przewidzianą w powyższym przepisie sankcję jak za zmianę nieregulaminową, to jest zgodnie z punktem 15.9 Przepisów Gry w Piłkę Siatkową (Official Volleyball Rules 2015-2016 - Published by FIVB in 2014) - wznawiając grę przyznał drużynie przeciwnej punkt i zagrywkę. Nieregulaminowa zmiana zawodników została niezwłocznie wycofana.

•    Dokonując analizy właściwych przepisów nie sposób nie wskazać, że zgodnie z § 35 Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej walkower może być orzeczony w sytuacji gdy Klub rozegra spotkanie mając w swoim składzie na boisku w tym samym czasie mniej Zawodników niż minimalna ilość Zawodników Krajowych określona przez PZPS. Regulacje uchwalone przez PZPS nie zawierają wymagań określających minimalną liczbę Zawodników Krajowych, którzy powinni występować jednocześnie na boisku w tym samym czasie.

•    Jedynym przepisem ustalającym minimalną ilość Zawodników Krajowych, którzy powinni brać udział w spotkaniu jest § 50 ust. 2 Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa Sportowego uchwalony przez PLPS nakazujący udział minimum 3 Zawodników Krajowych w spotkaniu. Tym samym norma § 35 ust. 1 lit. e, nie jest normą kompletną co czyni ją wadliwą i niemożliwą do zastosowania.

•    Niezależnie jednak od powyższego, przy przyjęciu, że wiążące dla Klubów są regulacje PLPS odnoszące się do liczby Zawodników Krajowych, norma § 35 Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej nie przewiduje orzeczenia walkoweru w sytuacji wprowadzenia w trakcie spotkania większej, niż określona w Regulaminie Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej liczby Zawodników Obcokrajowców.

•    Wniosek taki wypływa jednoznacznie z analizy ust. 1 lit. c, d w związku z ust. 4 § 35 Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej, nakazujący orzeczenie walkowera w sytuacji gdy zespół zostanie zdekompletowany (w grze bierze udział zawodnik nieuprawniony do gry/meczu)

•    przystąpi do meczu w składzie liczącym mniej niż 6 zawodników uprawnionych do gry
•    rozegra spotkanie mając w swoim składzie na boisku Zawodnika nieuprawnionego do gry lub meczu
•    zespół ulegnie zdekompletowaniu w trakcie spotkania (§ 35 ust. 4 Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej

•    W sytuacji gdy błąd dotyczy niezapewnienia minimalnej liczby Zawodników Krajowych sankcja w postaci walkowera przewidziana jest tylko i wyłącznie w sytuacji rozegrania spotkania w składzie w którym w tym samym czasie na boisku jest mniej Zawodników Krajowych niż przewidziano we właściwych regulacjach.

•    W rezultacie z uwagi na brak odpowiednika ust. 4 § 35 Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej w sytuacji, gdy w trakcie meczu dojdzie do zmniejszenia liczby Zawodników Krajowych poniżej normatywnego limitu niemożliwe jest orzeczenie walkoweru. W takiej sytuacji jak wskazano powyżej zastosowanie znajduje § 32 ust. 4 Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej nakazujący traktować taką zmianę jak zmianę nieregulaminową ze wszelkimi jej konsekwencjami.

•    Mając na uwadze powyższe, ukaranie KPS Skra Bełchatów S.A walkowerem z tytułu zaistnienia powyższych okoliczności jest nie tylko sprzeczne z właściwymi przepisami na które składają się przepisy federacyjne CEV, FIVB i PZPS mające pierwszeństwo nad postanowieniami Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej, ale przede wszystkim godzi w ducha sportowej rywalizacji i zasady fair – play.

•    Rozstrzygnięcia niniejszej sprawy nie można oderwać również od postaw obu drużyn siatkarskich. Zarząd Espadonu Szczecin odstąpił od składania protestu wskazując na nadrzędną wartość jaką jest piękno siatkówki i zachowanie rozstrzygnięć, które zapadły w duchu zdrowej sportowej rywalizacji

ch, skra.pl

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Komentarze