Wyniki ważenia przed galą FEN 15:

 

o pas mistrzowski K-1:
-77 kg: Paweł Biszczak (76,4) vs Wojciech Wierzbicki (74,7)

-93 kg; MMA: Riccardo Nosiglia* vs Marcin Zontek (93,2)

o pas mistrzowski K-1:
-65 kg: Martina Fendrichova (64,9) vs Róża Gumienna (64,5)

-84 kg; MMA: Filip Tomczak (83,9) vs Marcin Naruszczka (83,9)
-77 kg; MMA: Vincent Del Guerra (76,9) vs Kamil Gniadek (76,3)
-77 kg; MMA: Oskar Somerfeld (77) vs Albert Odzimkowski (76,6)
-77 kg; MMA: Mateusz Rębecki (69,5) vs Adam Golonkiewicz (70,2)
-70 kg; MMA: Leonid Smirnov* vs Mateusz Głąb (70)

Karta wstępna:
-69 kg; K-1: Wojciech Kazieczko (66,9) vs Mateusz Dąbrowski (66,9)

* - zostaną zważeni później