AEROBIK SPORTOWY

Najprostsza, najmłodsza i najmniej widowiskowa dyscyplina spośród zaliczających się do grupy sportów gimnastycznych. Polega na wykonywaniu przez zawodników w rytm muzyki aerobowych układów z elementami akrobatycznymi, siłowymi i tanecznymi – znacznie prostszymi niż w przypadku pozostałych dyscyplin. Trwające 1’30” układy, które wykonywane są na parkiecie, wyróżnia ogromne tempo, energia i skoczność. Na ocenę składają się wartości oceniane przez komisję artystyczną, techniczną i wykonania oraz sędziego odpowiedzialnego za odejmowanie punktów za ewentualne wykorzystanie zabronionych elementów.

Podczas The World Games 2017 rywalizacja toczyć się będzie w dwójkach mieszanych, trójkach, grupach (5-osobowych) oraz tańcu i stepie, w których występują grupy 8-osobowe. Zawodnik występujący np. w dwójce może wziąć udział także w innych konkurencjach. Ze względów zdrowotnych wymagana jest 10-cio minutowa przerwa między występami, wymagającymi wielkiej kondycji fizycznej.
 
Aerobik sportowy na The World Games 2017:

1. Rywalizacja toczyć się będzie w pięciu konkurencjach: dwójkach mieszanych, trójkach, grupach (5-osobowych) oraz tańcu i stepie.
2. W każdej z konkurencji zobaczymy tylko po 6 reprezentacji.
3. W Hali Stulecia w dniach 24.-30 lipca 2017r. w zawodach aerobiku sportowego nie zobaczymy reprezentantów Polski.