1. Na podstawie pkt. 5.4.1.1 w związku z pkt. 5.4.1.2 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2017/2018 nałożyć na Klub Wigry Suwałki sankcję regulaminową w postaci nałożenia kary pieniężnej w wysokości 20.000 zł w związku z naruszeniem kryterium I.10 Podręcznika Licencyjnego. Na wysokość kary ma wpływ działanie Klubu w warunkach recydywy, który od trzech sezonów nie dostosował oświetlenia do wymaganych 1400 lux.

2. Na podstawie pkt. 5.4.1.1 w związku z pkt. 5.4.1.2 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2017/2018 nałożyć na Klub Puszcza Niepołomice sankcję regulaminową w postaci nałożenia kary pieniężnej w wysokości 3.000 zł w związku z naruszeniem kryterium I.10 Podręcznika oraz zobowiązać Klub do zamontowania oświetlenia zgodnego z kryterium I.10 Podręcznika w terminie do 15 maja 2018 roku.


Na wysokość sankcji ma wpływ, że Klub podejmował niezbędne wysiłki aby wywiązać się z przyjętego zobowiązania, a niedostosowanie oświetlenia w wyznaczonym przez Komisję terminie spowodowane jest trudnościami obiektywnymi wynikającymi z konieczności uzgodnienia inwestycji z konserwatorem zabytków.

3. Na podstawie pkt. 5.3.1 ust. 3 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2017/2018 wszcząć wobec Klubu Stomil Olsztyn postępowania wyjaśniające w związku z naruszeniem kryterium I.14 Podręcznika.

Zobowiązać Klub do przedstawienia obiektu zastępczego spełniającego wszystkie wymogi infrastrukturalne zawarte w Podręczniku Licencyjnym w terminie do 30 marca 2018 roku.

Zobowiązać Klub do dostarczenia wszelkiej dokumentacji technicznej związanej z murawą na stadionie w Olsztynie oraz wyjaśnień w przedmiocie nie rozegrania trzech meczów przez zły stan murawy w terminie do 23 marca 2018 roku.

Od powyższych decyzji przysługuje Klubom odwołanie za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie 5 dni.