Stysiak (rocznik 2000), brązowa medalistka mistrzostw Europy juniorek (U–19), przebojem wdarła się w tym sezonie do drużyny z Polic. Okrzyknięto ją odkryciem meczu o Superpuchar Polski z Grot Budowlanymi Łódź (2:3). Znakomicie rozpoczęła też sezon LSK. Trzykrotnie otrzymała nagrody dla najlepszej siatkarki (MVP) meczu; zdobyła 174 punkty (drugie miejsce w rankingu najlepiej punktujących), uzyskała 21 punktów z zagrywki (trzecie miejsce w rankingu). 21 grudnia 2018 zdecydowała się jednak opuścić klub. Co było przyczyną takiej decyzji?

 

W związku z opuszczeniem przez Stysiak klubu, Chemik Police wydał oświadczenie następującej treści:

 

Magdalena Stysiak opuściła klub wyłącznie w wyniku bezprecedensowych działań jej agenta p. Roberto Mogentale, pomimo wiążącej ją do końca sezonu 2019/2020 umowy, która została zawarta przez zawodniczkę za zgodą jej rodziców, na projekcie przygotowanym przez agenta zawodniczki.

 

W wyniku sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami działaniami agenta Roberto Mogentale Magdalena Stysiak zaprzestała wykonywania ważnej i wiążącej umowy, narażając siebie na odpowiedzialność dyscyplinarną, a klub na wymierne straty. Z dniem osiągnięcia przez zawodniczkę pełnoletności, agent zawodniczki bezpodstawnie zażądał od klubu podwyższenia jej wynagrodzenia o ok. 50%. Klub zgodził się na podwyższenie wynagrodzenia, ale nie w takiej wysokości, jakiej zażądał agent.

 

Od momentu zawarcia umowy z p. Magdaleną Stysiak, klub wykonywał wszelkie spoczywające na nim wobec zawodniczki obowiązki, nigdy nie pozostawał w zwłoce z wypłatą należnych jej świadczeń, a nadto zapewnił jej bardzo profesjonalną pomoc i opiekę podczas pierwszych trzech sezonów, w sytuacji gdy zawodniczka zmagała się z problemami zdrowotnymi i nie mogła grać w takim zakresie, w jakim przewidywała to łącząca strony umowa.

 

W ocenie klubu wyłącznie na skutek nieadekwatnych, niezrozumiałych i nie mających odzwierciedlenia w umowie żądań finansowych agenta zawodniczki w stosunku do Klubu, zawodniczka odmówiła dalszej gry pomimo tego, że klub zaakceptował część tych żądań i starał się wyjść im naprzeciw, mając na uwadze dalszą karierę zawodniczki.

 

W ocenie klubu działania agenta zawodniczki, jak też samej zawodniczki, skutkujące zerwaniem ważnej i wiążącej strony umowy, są sprzeczne z jej treścią, zapisami regulaminu współzawodnictwa sportowego PZPS i skutkować będą daleko posuniętymi konsekwencjami dyscyplinarnymi i finansowymi dla zawodniczki.