- Komisja postanowiła na podstawie pkt. 10.11.1 ust. 2 w zw. z pkt. 5.3.2 ust.4 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2018/2019 nałożyć na Klub Warta Poznań SA sankcję regulaminową w postaci jednego ujemnego punktu w bieżącym sezonie rozgrywkowym 2018/2019, w związku z naruszeniem kryterium F.09 - napisano w oświadczeniu.

 

 

Kryterium F.09 dotyczy braku przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z tytułu działalności transferowej oraz braku przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN. Jak dodano, Warcie od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie pięciu dni.

 

W środę poinformowano również, że postawiono przychylić się do wniosku Stomilu Olsztyn i wydłużyć termin spłaty określony w decyzji komisji do dnia 21 stycznia. Na początku tego miesiąca "Duma Warmii" została ukarana trzema ujemnymi punktami. Zastrzeżono wówczas jednak, że w przypadku spłaty zobowiązań do 15 stycznia kara zostanie zmniejszona do jednego ujemnego punktu.

 

Pierwszoligowcy wrócą na boiska 2 i 3 marca.