Magazyn Energa Basket Ligi o godz. 20 na Polsatsport.pl. O godz. 22 - w Polsacie Sport.