Partnerem lokalnym projektu jest komitet organizacyjny The World Games Wrocław 2017, dodatkowo akcje wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Działania w ramach projektu będą prowadzone w latach 2014 – 2017 na terenie całego kraju. Główną ideą projektu jest umożliwienie dostępu do aktywności fizycznej  jak najszerszej grupie dzieci  w wieku  szkolnym,  aby wzbudzić w nich zainteresowanie i pasję do sportu , a w szczególności do piłki ręcznej.
 
Projekt ma bardzo obszerne spektrum działania poprzez wpływ na wiele aspektów życia społecznego. Jego celem jest między innymi, zahamowanie procesu pogarszania się stanu zdrowia młodego pokolenia Polaków poprzez zachęcenie ich do uprawiania sportu oraz zapobieganie patologiom społecznym dzięki utworzeniu alternatywnych możliwości do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Ćwiczące dziecko, które z Mistrzem stawia pierwsze kroki w piłce ręcznej, rodzina kibicująca małemu sportowcowi, wyzwalają pozytywne emocje. Ważnym elementem  jest również edukacja przez sport, dzięki której dzieci mają możliwość rozwijania kompetencji społecznych. Integrowania się w środowisku, nauki pracy w zespole, nauki zasad sportowych i zdrowej rywalizacji  które w dzisiejszym świecie mają niezwykle duże znaczenie. Potwierdzają to słowa Artura Siódmiaka :
 
Nie od dziś wiadomo, że razem można więcej, czego doświadczyłem na boisku. Jestem ojcem dwójki dzieci. Staram się wdrażać zasady jakie były priorytetem moich rodziców, w ramach nowoczesnego wychowania, dzieląc równomiernie czas na rozwój fizyczny i intelektualny - mówi Siódmiak.

Do tej pory utworzono już 4 akademie działające pod szyldem PGNiG Akademia Małych Mistrzów: w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie oraz Krakowie. Wszystkie oddziały cieszą się dużym zainteresowaniem.