Roman Kołtoń: Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych jest przygotowywana, ale w środowisku kibiców wzbudza emocje przez zakaz stadionowy, który byłby egzekwowany za czyny popełnione czasami kilkaset kilometrów od stadionu. Środowisko kibiców odbiera to jako kolejny akt wymierzony w siebie.

 

Adam Giersz: Na pewno jest to pewien rygor. Zwykle organizatorem wyjazdu kibiców jest klub bądź stowarzyszenie kibiców i fani nabywają bilety na mecz w swoim macierzystym klubie. W tej sytuacji klub, sprzedając im imienne bilety, przejmuje na siebie pewną odpowiedzialność. Jeśli podczas przejazdów dochodzi do zamieszek i niszczenia mienia, to trzeba egzekwować odpowiedzialność. Chcielibyśmy, żeby w pierwszej kolejności robił to klub, wprowadzając zakazy klubowe...

 

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy z ministrem Adamem Gierszem w załączonym materiale wideo.