Tadeusz Sąsara kierował federacją w latach 1978–88. Zawsze służył Polskiej Siatkówce, a szczególnie osobom potrzebującym jakiegokolwiek wsparcia. Od kilku lat stał na czele Zarządu Fundacji Polska Siatkówka, która skupia się na niesieniu pomocy osobom wywodzącym się ze środowiska siatkarskiego.

 

 

Polska Siatkówka poniosła dziś wielką stratę. Straciliśmy postać niezwykle oddaną sportowi, dyscyplinie, a przede wszystkim człowieka szlachetnego i oddanego drugiemu człowiekowi.