Obejmie ono ogólnopolską i międzynarodową współpracę w zakresie szybkiego upowszechnienia sportowego szkolenia dzieci i młodzieży oraz opracowanie wszechstronnej edukacji pozasportowej, pozwalającej na swobodny wybór alternatywnej drogi zawodowej młodych ludzi, już poza czynnym sportem.  

„Złota jedenastka” to 11 działań wspierających przejście od zabawy do zawodowstwa w piłce nożnej, które docelowo staną się fundamentem „Akademii Klasy Ekstra”, czyli wspólnego projektu klubów Ekstraklasy obejmującego piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 19 lat.

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki objęło honorowym patronatem wszystkie wydarzenia związane z przygotowaniem i wdrożeniem przez kluby Ekstraklasy modelu „Akademii Klasy Ekstra”. Partnerstwo zostało zawarte w dniu 17 marca 2016 roku.

Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki: - Projekt „Akademii Klasy Ekstra” znakomicie wpisuje się w strategię Ministerstwa Sportu i Turystyki, której podstawą jest sport dzieci i młodzieży, będący fundamentem do budowy sportu wyczynowego na najwyższym poziomie. Wierzymy, że długofalowe porozumienie z Ekstraklasa S.A. jest ważną chwilą dla polskiego sportu. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że dobre zmiany wymagają czasu i cierpliwości, dlatego sporządziliśmy umowę o strategicznym partnerstwie. Sport jest najlepszym wychowawcą, kształtuje charaktery i motywuje do pokonywania codziennych trudności stąd też jego upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży powinno być podstawą rozwoju społeczeństwa.

Dariusz Marzec, Prezes Ekstraklasa S.A.: - Nasza współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki jest dowodem na to, że posiadamy wspólny cel, jakim jest edukowanie i wychowywanie najmłodszych poprzez upowszechnianie treningu sportowego. Fundamentem tego patronatu jest jego długofalowość, tak silny partner jak Ministerstwo Sportu i Turystyki dostrzega wartość działań Ekstraklasy oraz klubów na rzecz sportowego rozwoju dzieci i młodzieży w Polsce. Kluby piłkarskie coraz częściej odgrywają bardzo ważną rolę w sferze społecznej, wychowując przyszłe pokolenia sportowców, entuzjastów sportu i kibiców. Dzięki patronatowi Ministerstwa Sportu i Turystyki wszelkie przedsięwzięcia związane z edukacją, wychowaniem i rozwojem sportowym dzieci będą prowadzone na jeszcze szerszą skalę i z coraz wyższą jakością.