Konferencja jest organizowana pod auspicjami Światowej Agencji Antydopingowej, biorą w niej udział przedstawiciele wszystkich środowisk zaangażowanych w walkę z dopingiem. To m.in. międzynarodowe organizacje walczące z dopingiem, międzynarodowe federacje sportowe, przedstawiciele zawodników, media zajmujące się tą problematyką. W trakcie obrad omawiana jest m.in. problematyka prawidłowego funkcjonowania światowego systemu walki z dopingiem.

 

Poprzednie edycje Światowej Konferencji Antydopingowej odbyły się w Lozannie (1999), Kopenhadze (2003), Madrycie (2007) i Johannesburgu (2013).

 

W obradach, obok organizacji pozarządowych, uczestniczą także ministrowie odpowiedzialni za sport państw będących stronami Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Dopingu w Sporcie, władze Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), Narodowych Komitetów Olimpijskich (NOC), międzynarodowych federacji sportowych.

 

Polska, która odpowiedziała na zaproszenie wystosowane przez WADA, proponuje, aby Konferencja odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

 

Decyzja Światowej Agencji Antydopingowej zostanie ogłoszona w maju 2017 roku.