Konflikt we władzach mistrza Polski ujrzał światło dzienne na początku października. Niezadowolony ze sposobu zarządzania klubem był Dariusz Mioduski, który postanowił odsunąć się od bieżącej działalności zespołu. Przez ostatnie miesiące spór nabierał rumieńców, a teraz wreszcie nadchodzi jego kulminacyjny moment. Do rozstrzygnięcia ma dojść 27 lutego, na kiedy zaplanowano pierwszą turę licytacji.

Zwaśnione strony od momentu rozpoczęcia konfliktu nie rozmawiają ze sobą. W związku z tym negocjacje między nimi prowadzi Polska Liga Biznesu. Warto przypomnieć, że Leśnodorski i Wandzel wspólnie posiadają 40% udziałów w Legii, z kolei Mioduski ma 60% akcji. Zaplanowana na koniec lutego licytacja będzie polegała na złożeniu konkurencyjnych propozycji w celu wykupienia udziałów strony przeciwnej. Jeśli pierwsza tura licytacji nie przyniesie rozstrzygnięcia, dogrywka odbędzie się prawdopodobnie 3 marca.

Nad tym, żeby licytacja przebiegała w prawidłowy i uczciwy sposób czuwać będzie wspomniana Polska Liga Biznesu oraz grupa prawników. Nowym właścicielem klubu zostanie strona, która złoży wyższą propozycję.