W trakcie posiedzenia Rady przeprowadzono rozmowy z kandydatami, którzy zgłosili się do udziału w konkursie. Poruszono tematy dotyczące celów i wyzwań stojących przed spółką w najbliższym okresie. W wyniku głosowania Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć stery spółki Animuckiemu.

 

- Rada uznała, że doświadczenie oraz kompetencje pana Marcina Animuckiego są jak najbardziej odpowiednie do pełnienia obowiązków prezesa - powiedział po posiedzeniu przewodniczący Rady Nadzorczej Ekstraklasy S.A. Karol Klimczak. - Bardzo istotna jest także jego umiejętność wypracowywania najlepszych rozwiązań dla całej ligi - dodał przewodniczący.

 

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zadeklarowali pełną chęć współpracy z nowym prezesem, przy realizacji wyznaczonych przez kluby Ekstraklasy celów. Kluby są przekonane, że wybór Animuckiego na fotel prezesa będzie kolejnym krokiem w nowym otwarciu w Ekstraklasie S.A. Zostało ono zapoczątkowane w trakcie powołania nowej Rady Nadzorczej 9 października bieżącego roku.