Zmiana w ustawie o sporcie

Inne
Zmiana w ustawie o sporcie
fot. PAP

W Dzienniku Ustaw opublikowano w poniedziałek ustawę o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Sejm uchwalił ją 20 lipca. Ustawa wejdzie w życie w dwa tygodnie po opublikowaniu.

Głównym celem nowelizacji było zwiększenie przejrzystości działania polskich związków sportowych. Wiąże się z tym wykluczenie w sporcie zjawisk korupcji i nepotyzmu, na co często wpływ miały powiązania kapitałowe, organizacyjne i personalne działaczy.

Teraz ograniczone zostały takie sytuacje. Od wejścia ustawy z życie nie będzie możliwości łączenia funkcji w zarządzie związku sportowego z pracą w ministerstwie właściwym dla spraw kultury fizycznej, łączenia funkcji trenera kadry narodowej z pracą w sztabie szkoleniowym w tym samym sporcie, posiadania akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją przez związek działań statutowych.

Nowelizacja przewiduje także m.in. ograniczenia dla osób zajmujących się sponsoringiem finansowym lub rzeczowym, prowadzących na rzecz związku działalność gospodarczą, usługową, dostawczą czy budowlaną.

Przejrzystość działania polskich związków sportowych zwiększy też zakaz sprawowania funkcji członka zarządu przez byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa PRL.

Oprócz odsunięcia od pełnienia w związkach funkcji kierowniczych przez osoby, które w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku były pracownikami, funkcjonariuszami lub żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w okresie od dnia 22 lipca 1944 do dnia 31 lipca 1990 roku, nie będą one mogły także sprawować funkcji w organach kontroli wewnętrznej związku.

Ustawa przewiduje także, że we władzach związku nie będzie mogła zasiadać osoba, która była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji.

CM, PAP

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Komentarze