Projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Sport, potrwa trzy lata i jest podzielony na dwa etapy - badanie motywacji osób narażonych na udział w ustawianiu rozgrywek oraz edukacja piłkarzy, trenerów i innych pracowników sportowych.

 

Głównym celem jest uświadomienie młodym piłkarzom, jakie ryzyko wiąże się ze zjawiskiem "match fixingu".

 

We wtorek przedstawiono szczegóły podczas konferencji prasowej w Warszawie, z udziałem m.in. przedstawicieli Ekstraklasy SA, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PZPN.

 

W ramach pierwszego etapu projektu zostaną rozesłane ankiety on-line. Ich celem będzie szczegółowe zbadanie finansowych oraz pozafinansowych czynników, wpływających na możliwość występowania zjawiska "match fixingu". Uczestnicy ankiet odpowiedzą na pytania, których celem jest dokładne poznanie procederu, związanych z nim zagrożeń i wypracowanie sposobów przeciwdziałania.

 

Jak przypomniano, projektem "Against Match Fixing" Fundacja Ekstraklasy kontynuuje działania rozpoczęte w 2013 razem z partnerami. W ramach programu "Nie bądź pionkiem w grze" prowadzone są szkolenia dla młodych piłkarzy.

 

"Ekstraklasa od dawna angażuje się w działania na rzecz czystości sportu. Byliśmy partnerem projektu realizowanego wspólnie z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz PZPN. W jego ramach tylko w ostatnim roku ponad 800 młodych ludzi z akademii piłkarskich, w wieku 15-18 lat, wzięło udział w szkoleniach poświęconych profilaktyce antykorupcyjnej. W ubiegłym roku zastanawialiśmy się, czy ten projekt rozwinąć. Na bazie dyskusji, z partnerami polskimi i zagranicznymi, stworzyliśmy wraz z Fundacją Ekstraklasy i naszymi doradcami projekt, który uzyskał akceptację w ramach złożonego wniosku w programie Erasmus+ i zdobyliśmy na ten projekt finansowanie" - przyznał prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki.

 

Jak dodał, we wtorek projekt został oficjalnie rozpoczęty.

 

"Dla nas najważniejszym elementem w tym projekcie jest przeprowadzenie bardzo szerokich badań na poziomie całej Europy, aby później na bazie materiałów odbywały się różnego rodzaju szkolenia skierowane nie tylko do naszych piłkarzy, ale będziemy szerzej na ten temat myśleć, może także wykraczając poza dyscyplinę piłki nożnej. Witamy przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki, których - mam nadzieję - też w ten obszar naszego projektu będziemy mogli wdrożyć" - dodał.

 

W drugim etapie projektu prowadzone będą szkolenia motywacyjne dla młodzieżowych zawodników w formie telekonferencji. Powstaną też ogólnodostępne materiały szkoleniowe i edukacyjne, które będą mogły być dystrybuowane w klubach, akademiach i szkółkach piłkarskich na terenie całego kraju.

 

"To jest jeden z kilku projektów, nad którymi pracujemy. Wiele z nich jest robionych wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Staramy się myśleć o przyszłości i nie tylko propagować w ramach naszych kompetencji piłkę nożną, ale także uchronić młodzież, która garnie się do sportu, przed zagrożeniami związanymi z ustawianiem meczów. Na szczęście wydarzenia, z jakimi mieliśmy do czynienia kilkanaście lat temu, wydaje się, że są już historią. Nauczyło to nas, że trzeba podejmować szereg działań, które pozwoliłyby zapobiec zjawisku korupcji w sporcie" - powiedział prezes Fundacji Ekstraklasy Marcin Stefański.

 

Jako przykład takich działań podał wprowadzenie odpowiednich zapisów w kontraktach piłkarzy.

 

"Dzięki wspólnym staraniom Ekstraklasy SA i PZPN udało się wprowadzić do kontraktów zawodniczych najbardziej surowe przepisy antykorupcyjne, jakie istnieją w piłkarskiej Europie. Od momentu zaostrzenia tych przepisów nie mieliśmy żadnych stwierdzonych poważnych przypadków korupcji w naszych rozgrywkach. Co nie oznacza, że powinniśmy już być zadowoleni i że nigdy nie będzie już problemu. Bardzo zależy nam, aby rozgrywki były maksymalnie transparentne, przejrzyste i uczciwe. Stąd też olbrzymi nacisk na edukację młodych piłkarzy. Nie możemy pozwolić sobie, całe środowisko sportowe, na powtórzenie sytuacji, która miała miejsce kilkanaście lat temu. Rozpoczęty właśnie projekt jest pierwszym tak dużym projektem międzynarodowym w historii Ekstraklasy. Efekty tego poznamy za kilka lat" - dodał Stefański.

 

Jak poinformowano we wtorek, na realizację tych działań Fundacja Ekstraklasy otrzymała z programu Erasmus+ Sport 400 tysięcy euro dofinansowania. Po zakończeniu projektu Ekstraklasa, wspólnie z partnerami, przedstawi rekomendacje dla Komisji Europejskiej - jak można przeciwdziałać ustawianiu meczów na terenie całej UE.

 

Do udziału w projekcie "Against Match Fixing" zaangażowano międzynarodowych partnerów. To uczelnie, akademie oraz instytucje z Europy - z Sofii, Skopje, Brukseli, Palermo, Paryża, Wiednia i Kolonii.