Rozmowa z Małgorzatą Glinką-Mogentale i Dorotą Świeniewicz w załączonym materiale wideo.