Stysiak rozstała się z Chemikiem 21 grudnia, choć do końca sezonu 2019/20 obowiązywał ją kontrakt z klubem z Polic. Spór pomiędzy siatkarką, jej menedżerem i klubem miał rozstrzygnąć podmiot zarządzający ligą, czyli Polska Liga Siatkówki SA. Zarząd PLS, po przeprowadzeniu postępowania, opublikował komunikat w tej sprawie.

 

Komunikat Zarządu Polskiej Ligi Siatkówki SA:

 

Działając na podstawie § 107 ust. 1 pkt i § 116 ust. 1 i 2 oraz § 171 ust. 1 i 2 Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej, spółka Polska Liga Siatkówki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po przeprowadzeniu postępowania regulaminowego na wniosek spółki Klub Piłki Siatkowej "Chemik Police" Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach z dnia 28 grudnia 2018 r., przeciwko zawodniczce Magdalenie Stysiak, w przedmiocie naruszenia przez Zawodniczkę przepisu § 105 ust. 1 Regulaminu, poprzez bezpodstawne niewykonywanie kontraktu z Klubem, postanawia: oddalić wniosek Klubu o ukaranie Magdaleny Stysiak.