Buskowianka Kielce zajęła 10. miejsce w końcowej klasyfikacji 1. Ligi siatkarzy w obecnym sezonie. W meczach o dziewiątą lokatę kieleccy siatkarze ulegli MCKiS Jaworzno (1:3, 1:3). Dziesiąta pozycja gwarantuje utrzymanie na zapleczu PlusLigi, jednak drużyna z Kielc może w następnym sezonie nie przystąpić do rozgrywek.

Czarne chmury już od jakiegoś czasu zbierały się nad kielecką siatkówką. Przyczyną były problemy z płynnością finansową klubu. W dniu 29 marca zwołano nadzwyczajne walne zgromadzenie członków stowarzyszenia. W porządku obrad przewidziano wybór nowych władz w postaci zarządu. Realizując porządek obrad zgromadzenia, kolejny raz nie udało się członkom wybrać nowego zarządu. W związku z zaistniałą sytuacją, członkowie postanowili podjąć trzy bardzo istotne uchwały dla funkcjonowania klubu, tj. uchwałę o postawieniu w stan likwidacji i rozpoczęcie procedury likwidacyjnej z dniem 29 marca. Następnie dokonano wyboru likwidatora, jak również podjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia pozostałego mienia klubu.

"Podczas trwania procedury likwidacyjnej Członkowie stowarzyszenia liczą, że w klubie pojawią się pasjonaci, którym los kieleckiej siatkówki nie jest obojętny i uda się wystartować w nowym sezonie 2019/2020 w oparciu o posiadaną licencję sportową" – przeczytaliśmy na stronie klubu, na której w niedzielę pojawiło się następujące obwieszczenie:

Obwieszczenie w sprawie likwidacji stowarzyszenia zwykłego

Likwidator stowarzyszenia zwykłego pod nazwą

Klub Piłki Siatkowej "Kielce" w likwidacji...

informuje, iż stowarzyszenie to zostało rozwiązane na mocy uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia pod nazwą Klub Piłki Siatkowej Kielce "Buskowianka" w Kielcach z dnia 29.03.2019 r.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres siedziby stowarzyszenia.

Klub Piłki Siatkowej "Kielce" został założony w 2007 roku pod nazwą Fart, pod którą występował do 2012 roku. Potem grał jako Effector (2012–17), Dafi Społem (2017–18), KPS, a ostatnio Buskowianka. W 2010 roku kielczanie awansowali do PlusLigi, w której występowali przez osiem kolejnych sezonów. Najlepszymi wynikami były siódme miejsca zajęte w sezonach 2011/12 i 2012/13. W tym okresie w ekipie z Kielc grało wielu znanych zawodników. To tu wypłynął na szerokie wody środkowy Mateusz Bieniek, który jako siatkarz Effectora zadebiutował w reprezentacji Polski.